ჩვენ შესახებ

შპს „შუთს რე სადაზღვევო ბროკერი“
არის საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის  მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო საბროკერო კომპანია.

შპს „შუთს რე სადაზღვევო ბროკერი“, სრულად შეესაბამება მიმდინარე ადგილობრივ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს.

შპს  „შუთს რე სადაზღვევო ბროკერი,“ არის შპს „სადაზღვევო საბროკერო კომპანია კალმა“-ს შვილობილი. შპს „სადაზღვევო საბროკერო კომპანია კალმა“ 2018 წლიდან ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე და დღეისათვის 100-ზე მეტ სხვადასხვა სფეროს  კორპორაციულ კლიენტს ემსახურება.

სრულად ჩვენ შესახებ
about
about

კომპანია

ლიცენზირებული აუდიტორის მეშვეობით, კომპანია ყოველწლიურად ატარებს გარე აუდიტს, რომლის დასკვნაც სადაზღვევო ზედამხედველობის სამსახურში იგზავნება.

სრულად
products

სერვისები და პროდუქტები

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ სადაზღვევო საბროკერო მომსახურების სრულ სერვისს

სრულად